İş Geliştirme Uzmanı

İş Geliştirme Uzmanı

İş Geliştirme Uzmanı Nedir

Bir şirket için mevcut işlerinin geliştirilmesi ve büyümesi söz konusunu olduğunda ya mevcut çalışanlarını eğitmek ya da bir iş geliştirme uzmanına yönelme seçenekleri doğar. Mevcut çalışanları eğitmenin zaman, finansal açıdan yarattığı maliyetler nedeniyle şirketler genellikle bir iş geliştirme uzmanı ile beraber süreci devam ettirme kararı alırlar. Bahsi geçen iş geliştirme uzmanı, rekabet karşısında marka alaka düzeyini artırmanın ve sürdürmenin yollarını belirlemek için deneyimlerini ve iş zekasını kullanır. İş Geliştirme Uzmanları, iş büyümesi için fırsatları belirlemekten ve pazarlama stratejilerini optimize etmekten sorumludur. İş süreçlerini ve finansmanı analiz eder, iş planlarını uygular ve etkili ağlar kurarlar. Ayrıca birleşme ve satın alma stratejilerine dahil olabilirler.

Neden İş Geliştirme Uzmanı Çalıştırmalısınız

Eğer erken aşama bir girişimin CEO’suysanız iş geliştirme süreci sizin için kısa bir süreliğine kendi üzerinizden ilerleyebilen bir süreçtir. Fakat biraz daha ilerleyen süreçte rekabet avantajı sağlamak gibi birçok nedenden kaynaklı bir iş geliştirme uzmanına müracaat etmek durumunda kalıyorsunuz. Aşağıda iş geliştirme uzmanınızın işletmenize sağlayacağı katkıları detaylı olarak işledik:

İş Geliştirme Uzmanı Şirketinize Ne Katar?

Mevcut işinizin iyileştirilebilmesi, ölçeklendirilebilmesi ve sürdürülebilir olması için organize bir iş geliştirme süreci yürütmek önemlidir. Büyüyen herhangi bir işletmenin satış ve pazarlama yönlerini birbirine bağlayan işlevsellik dizisidir. İş geliştirmenin herhangi bir iş organizasyonunda hayati olmasının bazı nedenlerine bir göz atalım.

  1. Karlılığınızı Arttırın

Karlılık artışı, iyi uygulanmış bir iş geliştirme stratejisi anlamına gelir. İş geliştirme uzmanları, iş geliştirme stratejileri oluşturma ve bunları yürütme konusunda uzmandır. İyi bir iş geliştirme stratejisi, pazarlama ve satış çabalarınızı artırmaya, fiyatlandırma stratejilerinizi gözden geçirmeye ve pazarınızı genişletmeye odaklanır.

  1. İş Sürecini Basitleştirin

Bir iş geliştirme uzmanı, şirket yöneticilerinin ürün ve hizmetlerinin iç işleyişini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş geliştirme uzmanı, müşterilerini çeken faktörler hakkında fikir verir.

  1. Marka Algınızı ve İşletmenizin Görünürlüğünü İyileştirin

Bir iş geliştirme sürecinin temel bir parçası ‘stratejik pazarlama’dır. Her iş geliştiricisi, güçlü iş görünürlüğünün iş büyümesi için hayati önem taşıdığını anlar. Sonuç olarak, iş geliştiricileri, pazarlama yoluyla kuruluşlarının itibarını oluşturmaya odaklanır.

  1. Şirketin Mevcut Müşterilerini Elde Tutmak İçin Yeni Stratejiler Oluşturun

Yetkili bir iş geliştirici, şirketin mevcut müşterileri elde tutmak ve yaşam boyu değerlerini artırmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Mevcut müşterileri elde tutmak, yeni müşterilere pazarlamaktan daha kolay ve daha ekonomiktir.

  1. Müşteri ilişkileri geliştirin ve endüstri ortaklıklarını güçlendirin

Bir şirketin değeri ve büyümesi, ağ oluşturma, ürün pazarlaması ve niş genişletme gibi sağlıklı iş geliştirme stratejilerine dayanır. İş geliştirme uzmanları, müşterileri adına müşteri ilişkileri geliştirmekten ve endüstri ortaklıklarını derinleştirmekten sorumludur.

Antrasit HR Olarak İş Geliştirme Uzmanı Arayış Sürecinize Katkılarımız

Antrasit HR olarak işletmenizin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikteki iş geliştirme uzmanlarıyla sizleri bir araya getiriyoruz. Alternatifler arasından iş-çalışan uygunluğu en yüksek adayı bulmak için size destek oluyoruz. İşe alım süreçlerinize ayırdığınız zaman, enerji maliyetlerinizi sıfıra indirgiyoruz.

Meslekler

Muhasebe Uzmanı

Muhasebe Uzmanı

Bir şirketin gerçekleştirdiği tüm finansal işlerini kontrol altına alan ve verileri kayıt altında tutan kişidir...

Detay Bilgi

İş geliştirme uzmanı

İş Geliştirme Uzmanı

Yeni pazarları, ürünleri, yatırım fırsatlarını araştıran; yeni teknoloji ve iş modellerini takip eden kişidir...

Detay Bilgi

İnsan kaynakları uzmanı

İnsan Kaynakları Uzmanı

Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun adayların belirlenmesinde ve işe alımından sorumlu kişidir...

Detay Bilgi

Finans uzmanı

Finans Uzmanı

Mali hedeflerin belirlenmesinden sorumlu ve bu hedefler doğrultusunda finansal modeller geliştiren kişidir...

Detay Bilgi

satın alma uzmanı

Satın Alma Uzmanı

Şirketin ihtiyacı olan ürün veya hizmetlerin piyasa araştırmalarını yapan, satın alma sürecini planlayan kişidir...

Detay Bilgi

Muhasebe uzmanı

Pazarlama Uzmanı

Çalıştığı şirketin ürün ve hizmetlerinin pazar paylarının arttırılması için yeni projeler hazırlayan kişidir...

Detay Bilgi

Yazılım uzmanı

Yazılım Mühendisi

Kullanıcıların belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda yazılım uygulaması tasarlayan ve geliştiren kişidir...

Detay Bilgi

İş analisti

İş Analisti

Kurumların var olan süreçlerinin iyileştirilmesi için gereklilikleri tespit eden ve yenilikçi çözümler sunan kişidir...

Detay Bilgi

E-ticaret uzmanı

E-Ticaret Uzmanı

Şirketlerin ürünlerinin web sitesinde yayınlanmasından, stok yönetiminden, pazarlamasından sorumlu kişidir...

Detay Bilgi

Üretim Planı Uzmanı

Üretim Planlama Uzmanı

Üretim süreçlerini takip eden, teslimat sürelerini üretimi düzenleyen ve stok planlamasını yapan kişidir...

Detay Bilgi