Satın Alma Uzmanı

Satın Alma Uzmanı

Satın Alma Uzmanı Nedir?

Satın alma uzmanı; bağlı olduğu firma ya da şirket içerisinde bulunan satın alma departmanında, satın alınması ya da satışını yapması gereken malzeme, ürün ya da hizmet ile ilgili piyasa araştırmaları yapan, görüşmelere dahil olan ve satın alma sürecini organize eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Neden Satın Alma Uzmanı Çalıştırmalısınız?

İşletmenin hedeflerinin açıklanması, adil rekabet koşulları, doğruluk ve şeffaf olma ilkeleri ile bütçenin etkin kullanılması ve kaliteli ürünün uygun fiyata alınması ile ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetleri zamanında almaktadır.

Satın Alma Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

Risk belirlenen durumlarda satın alma bölümü hızlı bir karşı önlem alabilecek yapıda olmalı ve kritik kaynak değerlendirme çalışması yaparak hızlı bir şekilde işlemleri başlatmalıdır. Bu çalışmayı yapabilmesi için satın alma bölümünün kalifiye bir ekip olması gereklidir. Satın alma organizasyonun başarılı olması için dört özelliği taşıması gereklidir.

  1. Kalifiye çalışanlar
  2. Prosedürleri oluşturulmuş resmi bir organizasyon
  3. Altyapısı iyi çalışan bir IT sistemi
  4. Etkin bir tedarikçi performans takip ve geliştirme sistemi

Satın Alma Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler

  • Üniversitelerin işletme ve pazarlama bölümlerinden mezun olmak.
  • Satın alma alanında eğitim sertifikalarına sahip olmak.
  • Pazarlama, satış ve iletişim gibi konularda yetkinlik sahibi olmak.
  • İnsan ilişkilerinde başarılı biri olmak.
  • İletişim becerilerinde gelişmiş olmak.

Antrasit HR Olarak Satın Alma Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

İşletmenizin hedeflerini gerçekleştirmede ve risk belirlenen durumlarda satin alma departmanının riski yönetimi yeteneği sayesinde şirketinizi olası durumlarda başarılı olabilmesi için hazırlar.

Finansal kaynakların yönetimi konusunda deneyimli satin alma uzmanları ile şirketinize kolaylık sağlayan elemanların işe alım sürecinde Antrasit HR yardımcı olmaktadır.

Meslekler

Muhasebe Uzmanı

Muhasebe Uzmanı

Bir şirketin gerçekleştirdiği tüm finansal işlerini kontrol altına alan ve verileri kayıt altında tutan kişidir...

Detay Bilgi

İş geliştirme uzmanı

İş Geliştirme Uzmanı

Yeni pazarları, ürünleri, yatırım fırsatlarını araştıran; yeni teknoloji ve iş modellerini takip eden kişidir...

Detay Bilgi

İnsan kaynakları uzmanı

İnsan Kaynakları Uzmanı

Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun adayların belirlenmesinde ve işe alımından sorumlu kişidir...

Detay Bilgi

Finans uzmanı

Finans Uzmanı

Mali hedeflerin belirlenmesinden sorumlu ve bu hedefler doğrultusunda finansal modeller geliştiren kişidir...

Detay Bilgi

satın alma uzmanı

Satın Alma Uzmanı

Şirketin ihtiyacı olan ürün veya hizmetlerin piyasa araştırmalarını yapan, satın alma sürecini planlayan kişidir...

Detay Bilgi

Muhasebe uzmanı

Pazarlama Uzmanı

Çalıştığı şirketin ürün ve hizmetlerinin pazar paylarının arttırılması için yeni projeler hazırlayan kişidir...

Detay Bilgi

Yazılım uzmanı

Yazılım Mühendisi

Kullanıcıların belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda yazılım uygulaması tasarlayan ve geliştiren kişidir...

Detay Bilgi

İş analisti

İş Analisti

Kurumların var olan süreçlerinin iyileştirilmesi için gereklilikleri tespit eden ve yenilikçi çözümler sunan kişidir...

Detay Bilgi

E-ticaret uzmanı

E-Ticaret Uzmanı

Şirketlerin ürünlerinin web sitesinde yayınlanmasından, stok yönetiminden, pazarlamasından sorumlu kişidir...

Detay Bilgi

Üretim Planı Uzmanı

Üretim Planlama Uzmanı

Üretim süreçlerini takip eden, teslimat sürelerini üretimi düzenleyen ve stok planlamasını yapan kişidir...

Detay Bilgi