Makine Mühendisi

Makine Mühendisi İş Tanımı

Makine mühendisi, temel fizik kanunları ve diğer disiplinlerin prensipleri ile bir enerji türünü bir diğerine çeviren makineler üzerine çalışır. Sanılanın aksine elektronik cihazlar olan bilgisayar gibi aletler makine mühendisinin çalışma alanında yer almaz. Makine mühendisleri genellikle uzmanlık alanlarına göre farklı şirket, özel kurum, fabrika ya da kamu kurumlarında çalışır.

Neden Makine Mühendisi Çalıştırmalısınız? Makine Mühendisi Şirketinize Ne Katar?

Statik, dinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet, makine dinamiği, robotik ve motorlar gibi temel bilgiler ile makine tasarlama ve imal etmekle ilgilenen makine mühendisinin, çeşitli sorumlulukları şöyle sıralanır;

En ucuza yöntemler ile en kaliteli ürünü ortaya çıkarmak,

 • İş sağlığı ve güvenliğini en önde tutmak,
 • Mekanik ve enerji dönüşümü üzerine yeni bilgileri takip etmek,
 • Temel hesaplamaları yanlışsız ve eksiksiz yapmak,
 • Kendisi ile çalışan personelin sevk ve idaresi ile ilgilenmek,
 • Süreç iyileştirme, verim artırma ve maliyet azaltma gibi konular üzerinde çalışmak.

Makine Mühendisi Sahip Olması Gereken Özellikler

Makine mühendisinden beklenen en önemli nitelik, güçlü muhakeme yeteneğidir. Makine mühendisleri, tasarım ya da imalat süreci boyunca çeşitli zorluklar ile karşılaşabilir ve bu sorunları aşmak için yüksek konsantrasyon ve muhakeme gücüne sahip olması gerekir. Makine mühendisinden beklenen diğer nitelikler ise şöyledir;

 • Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,
 • Hayal gücüne ve yaratıcılığa sahip olmak,
 • Düşük seviyede olsa bile el becerisi sahip olmak,
 • Çözüm üretmek ve geliştirmek,
 • Matematiksel muhakeme yapabilmek,
 • Ekip çalışmasına uygun olmak,

Antrasit HR Olarak Makine Mühendisi İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Analitik düşünme kabiliyetleriyle ve matematiksel muhakeme yetenekleri ile makine mühendisleri şirketinizdeki analitik desteği sağlamaktadır. Analitik destek arayışınızda Antrasit HR ile size en uygun Makine Mühendisini bulabilirsiniz.


Stratejik Planlama Uzmanı

Stratejik Planlama Uzmanı İş Tanımı

Strateji uzmanları, tanımlanmış amaç ve hedeflere ulaşmak için eyleme geçirilebilir pazarlama stratejileri ve taktikleri tasarlar ve uygular.

Neden Stratejik Planlama Uzmanı Çalıştırmalısınız?

İş için bu planlama aşamasında aslında seninle iş ortağı bulunmaktadır. Şirketinizi analiz edecekler, böylece sizi akıllı iş kararları yolunda yönlendirebilirler.

Stratejik Planlama Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

Stratejik planlamacılar, kuruluşlar için iş stratejilerinin oluşturulmasında yardımcı olan profesyonellerdir. Bir kuruluşun amaç ve hedeflerini analiz eder, kuruluş içinde iyileştirilmesi gereken alanları belirler. Pazar araştırması yapar ve pazar ve endüstri trendlerini analiz eder.

Stratejik Planlama Uzmanı Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bir kuruluşun amaç ve hedeflerini analiz eder.

Kuruluş içinde iyileştirilmesi gereken alanları belirler.

Pazar araştırması yapın ve pazar ve endüstri trendlerini analiz eder.

Üst yönetim tarafından gözden geçirilecek stratejilerle ilgili raporlar oluşturur.

Yapılan araştırma bulguları hakkında sunum yapar.

Stratejilerin etkinliğini takip edin ve gerektiğinde değişiklikler yapar.

Antrasit HR Olarak Stratejik Planlama Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Kuruluşunuzun veya şirketinizin geleceğini planlamada uzman bir şekilde stratejik planlama yapmak gerekir. Antrasit HR ile şirketinizin tüm stratejilerini uzmanlar sayesinde planlayabilme imkanı bulursunuz.

 


Risk Yönetim Uzmanı

RİSK YÖNETİM UZMANI İŞ TANIMI

Kurumsal firmalarda; finansal analizlerin ve enstrümanların belirlenmiş risklerini kontrol ederek azaltan ve en iyi hareket planını hazırlamaya yönelik çalışmalar yürüten kişiler “Risk Yönetim Uzmanı” olarak tanımlanır.

Neden Risk Yönetim Uzmanı Çalıştırmalısınız?  Risk Yönetim Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

Risk yönetim uzmanı, işletmenin genel çalışma prensiplerini göz önünde bulundurmak koşuluyla, çeşitli görevlerle yükümlüdür. Meslek dalının yerine getirmesi gereken görevleri arasında;

 • Organizasyonun risk yönetimi olgunluk seviyesini geliştirmek,
 • Güncel risklerin takibi amacıyla; kıyas çalışmaları ve araştırmalar yapmak,
 • Teknolojik ve ticari risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve takibini yaparak riskin giderilmesi adına çalışmalarda bulunmak,
 • Yönetim kurulu seviyesinde yapılan “Risk Erken Saptanması Komitesi”ne sunulan raporların hazırlanmasında görev almak,
 • Kurumsal risk yönetimi çerçevesiyle ilgili politika ve prosedürleri oluşturmak ve uygulamak,
 • Kurumsal risk yönetimi ekibinin bir parçası olarak, bölüm yöneticileri ve ilgili sorumluları ile risk yönetim çalışmalarını koordine etmek,
 • Grubun ve grup şirketlerinin risklerini belirlemek, ölçümlemek ve risk haritaları sayesinde aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Risk analiz metotlarını çeşitli kaynaklardan izleyerek, takip etmek ve risk model analizini gerçekleştirmek, yer alır.

RİSK YÖNETİMİ UZMANI SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Risk yönetim uzmanlığı finans sektöründe en çok aranan mesleklerden biri olarak öne çıkar. Risk yönetim uzmanlığı alanında, örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere daha çok üniversiteler bünyesinde  çeşitli sertifika programları düzenlenir. Özel sektördeki risk yönetimi çalışanları, üst ve orta kademeli yöneticiler ve kariyerine risk yönetimi sektöründe başlangıç yapmak isteyen herkes eğitimlere başvurabilir.

Sektöre adım atmadan önce risk yönetimi dalında teknik eğitim almak kişiye fayda sağlayabilir. Risk yönetim uzmanı olabilmek adına, verilen bazı temel eğitimler aşağıdaki gibi gösterilebilir:

 • Kurumsal Risk Yönetimine Giriş
 • Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim
 • Küresel İş Ortamında Riskler
 • Finansal Riskler ve Koruma
 • Politik Riskler ve Piyasa Riskleri

Antrasit HR Olarak Risk Yönetim Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Şirketiniz her zaman risklere açık bir ortamdır. Doğru risk yönetim uzmanı ile bunun önüne geçmenizde yardımcı oluyoruz.


Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisi İş Tanımı

Endüstri mühendisi, maksimum verimlilik ve kalite elde etmek için, tedarik zincirinden montaj hattı operasyonlarına kadar üretim sürecinin tüm bileşenlerinin en iyi şekilde optimize edilmesini sağlar.

Neden Endüstri Mühendisi Çalıştırmalısınız? Endüstri Mühendisi Şirketinize Neler Katar?

Üretim süreçleri, personel gereksinimleri ve üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemler uygular ve matematiksel hesaplamalar yapar.

Üretim sorunlarını çözmek, ürün güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyeti en aza indirmek için kalite kontrol faaliyetlerini koordine eder.

Üretim yöntemleri, prosedürler ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek için üretim programları, mühendislik şartnameleri ve ilgili bilgileri gözden geçirir.

Üretim ve tasarım standartlarını geliştirmek üzere yönetim birimleri ile iletişim kurar.

Kusurlu veya hasarlı parçaların bertarafı için belirlenen prosedürleri uygulamak ve maliyeti değerlendirir.

Nihai ürünün kalite ve güvenilirlik hedeflerini belirlemek için istatistiksel veriler ve ürün özelliklerini analiz eder.

Verimli personel ve tesis kullanımını teşvik etmek için üretim yöntemleri, iş gücü kullanım standartları ve maliyet analiz sistemleri geliştirir.

Malzeme ve yardımcı programların kullanımını iyileştirmek için yöntemler önerir.

Üretim tahminlerine, malzeme ikamelerine, depolama ve işleme tesislerine ve bakım gereksinimlerine göre teslimatlar planlar.

Üretim faaliyetlerini hızlandırmak için iş akışı çizelgelerini belirlenen üretim sıralarına ve teslimat sürelerine göre düzenler.

Endüstri Mühendisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir? 

 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Kaynak, zaman ve emeğin kullanımını azaltmak için yeni üretim süreçleri tasarlayabilecek yaratıcılığı göstermek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Problem çözme ve zaman yönetimi becerisi göstermek,
 • Son teslim tarihlerine uygun çalışabilmek.

Antrasit HR Olarak Endüstri Mühendisi İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Üretim ekibinde uzman bir endüstri mühendisi ile çalışmak şirketinizi bir adım öne taşır ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırır. Antrasit HR olarak bunu destekleyerek üretiminiz esnasında da yanınızda oluyoruz.


Sistem Güvenlik Uzmanı

Sistem Güvenlik Uzmanı İş Tanımı

Şirketlerin bilgisayar ağları, telefon ve internet altyapısı, data center ve bulut ağ yapılarını kontrol eden kişiye sistem güvenlik uzmanı denir. Bu sistemlerin güvenlik politikalarını yönetir, ve sorun ya da taleplerde çözümü belirler.

Neden Sistem Güvenlik Uzmanı Çalıştırmalısınız?

Sistem güvenlik uzmanı, şirketlerin tüm teknoloji bileşenleri için çalışır. Sistem mimarisine bağlı olarak farklı alanlarda uzmanlaşmaları gerekir. Ses ve network teknolojileri, veri merkezi, veri iletişimi, platform yönetimi, bulut ağ yönetimi uzmanlık dallarına ayrılan sistem güvenlik uzmanının temel görevleri arasındadır.

Sistem Güvenlik Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

 • Belirlediği politikaların sağlıklı uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve raporla
 • Sistem mimarisi bileşenlerinin her biri için güvenlik sızma testlerini yap
 • Siber saldırıları takip etmek ve şirkete olan güvenlik ihlali etkilerini tespit e
 • Güvenlik takibi için log yapısının oluşturulmasını sağla
 • Herhangi bir saldırı durumunda sistem destek uzmanları ile iletişime geçmek ve müdahale edilmesini sağla
 • Şirket çalışanlarının kullandıkları teknolojik cihazlar için güvenlik politikalarını tanımlar.
 • Güvenlik ihlali ile ilgili gerçekleşenleri düzenli
 • ISO 270001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri mevzuatını şirket içerisinde uygula

Sistem Güvenlik Uzmanı Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Sistem güvenlik uzmanı, sistem güvenliği ile ilgili şirketin tüm sistem bileşenlerine dair aşağıdaki eğitimleri almalıdır;

 • ISO 270001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri iç denetçi eğitimi ve sertifikası
 • Siber güvenlik politikaları eğitimleri
 • Bulut sistemleri için bilgi güvenliği yönetimi

Antrasit HR Olarak Sistem Güvenlik Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Sistem güvenlik uzmanı, şirketlerin tüm teknoloji bileşenleri için çalışır. Size en uygun sistem güvenlik uzmanını bularak teknolojiyle birebir uyumlu şirketinizi destekliyoruz.

 


Web Arayüz Geliştiricisi

Web Arayüz Geliştiricisi İş Tanımı

Web arayüz geliştiricisi web sayfalarının ve uygulamaların görünümünden, hissinden ve sunumundan ve işlevselliğini sağlamaktan sorumludur. UI Geliştiricileri, bir web sitesi ve / veya uygulaması olan hemen hemen her sektörde bulunabilir.

Neden Web Arayüz Geliştiricisi Çalıştırmalısınız?

Bir web arayüz  geliştiricisinin rolü, ön uç teknolojiyi kullanarak yaratıcı yazılım tasarım kavramlarını ve fikirlerini gerçeğe dönüştürmektir. Kullanıcı arabirimi tasarım çözümünü hem pratik amacı hem de yaratıcı vizyonu ile anlar ve onu mühendislik yazılımlarına dönüştürürler.

Web Arayüz Geliştiricisi Şirketinize Neler Katar?

Web arayüz geliştiricisi kullanıcıların neler yapması gerekebileceğini tahmin etmeye ve arayüzün bu eylemleri kolaylaştırmak için erişmesi, anlaması ve kullanması kolay öğelere sahip olmasını sağlamaya odaklanır. Kullanıcı arayüzü, etkileşim tasarımı, görsel tasarım ve bilgi mimarisinden kavramları bir araya getirir.

Web Arayüz Geliştiricisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

En iyi arayüz geliştiricileri kullanıcı için neredeyse görünmezdir. Gereksiz öğelerden kaçınırlar ve etiketlerde ve mesajlaşmada kullandıkları dilde nettirler. Tutarlılık oluşturun ve ortak UI öğelerini kullanın. Kullanıcı arayüzünüzdeki ortak öğeleri kullanarak kullanıcılar kendilerini daha rahat hissederler ve işleri daha hızlı halledebilirler.

Antrasit HR Olarak Web Arayüz Geliştiricisi İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Arayüz desteği bir şirketin aynası gibidir. Arayüzü iyi olan bir website güzel görünür şirketin görünüşünü destekler. Size Web Arayüz Geliştiricisi arayışınızda size destek olarak web site tasarımınızı geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

 

 


Web Tasarım Uzmanı

Web Tasarım Uzmanı İş Tanımı

Web tasarımcıları, web sitelerini tasarlamak, oluşturmak ve geliştirmek için yaratıcı ve yazılım mühendisliği / programlama becerilerini kullanırlar. Kullanıcı deneyimini anlarlar ve anlaşılması, gezinmesi ve kullanımı kolay web siteleri oluşturabilir ve tasarım standartlarına ve özelliklerine bağlı kalabilirler.

Neden Web Tasarım Uzmanı Çalıştırmalısınız?

Şirketiniz için yazılan bir kodun endüstri standartlarını karşıladığından, geçerli olduğundan, düzgün yapılandırıldığından ve tarayıcılarla, aygıtlarla veya işletim sistemleriyle uyumlu olduğundan emin olmak için bir Web Tasarım Uzmanına ihtiyacınız vardır.

Web Tasarım Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

Şirketinizin web sitesi ve yazılım uygulamalarını tasarlayarak dijital görünümünüzü geliştirir.

Teknik gereksinimleri analiz ederek kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar. Belirlenen ihtiyaçlara göre komut dosyaları oluştururarak şirketinizi ön plana çıkartır.

Web Tasarım Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Web tasarım uzmanlarında olmazsa olmaz denecek türden birçok özellik bulunmalıdır. Bunlar;

 • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve diğer görsel tasarım araçları dahil olmak üzere grafik tasarım yazılımlarında yeterlilik.
 • HTML ve CSS, jQuery ve JavaScript gibi web programlama dillerinde yeterlilik.
 • İçerik yönetim sistemlerinin iyi anlaşılması.
 • Arama motoru optimizasyonu ilkelerinin iyi anlaşılması.
 • Tarayıcılar arası uyumluluk sorunlarının yetkin bir şekilde anlaşılması.
 • Mükemmel görsel tasarım becerileri

Antrasit HR Olarak Web Tasarım Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Şirketinizin Teknik tarafında başarılı bir web tasarım uzmanı olması şirket gelişiminde büyük rol oynar. Şirketinizin dijital görünümünü bir web tasarım uzmanı sağlar ve insanların size ilk baktığı yerlerden biri dijital ortamdır. Dijital kimliğinizi yaratırken Antrasit HR olarak size en uygun Web Tasarım Uzmanını bularak destek olabiliriz.


Veri Tabanı Uzmanı

Veri Tabanı Uzmanı İş Tanımı

Bir veri tabanı uzmanı basılı kopyayı dijital elektronik veri formatı sistemine aktarır. Tüm dönüşüm sürecinden sorumludurlar ve verilerin geçerliliğini sağlamak için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışırlar. Bu uzmanlar öncelikle kurumsal IT departmanları, devlet kurumları, danışmanlık şirketleri ve sağlık sektöründe çalışmaktadır.

Neden Veri Tabanı Uzmanı Çalıştırmalısınız?

Dijital verilerin depolanması, alınması ve güvenliğinden bir veri tabanı uzmanı sorumludur.

Kuruluşlardaki, kurumlardaki ve işletmelerdeki bilgisayarlı veri tabanları günlük olarak büyüyor ve birisinin veri tabanı performansını kontrol etmesini ve veri tabanı kurtarma ve veri tabanı geri yükleme gibi görevleri yerine getirmesini gerektiriyor.

Veri Tabanı Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

Veri tabanı uzmanları, iş gereksinimlerini belirler ve veri tabanının verimli yapılarını ve fizibilitesini oluşturmak için birden çok işletim sistemini yönetirler. Ayrıca, yetkisiz erişimi ve olası kısıtlı bilgi sızıntısını önlemek için güvenlik koruma yazılımı araçları ve programları yüklerler.

Veri Tabanı Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bir veri tabanı uzmanı olarak görevleriniz arasında veri tabanı öğeleri tasarlama, raporlar için veri alma, güvenli veri yedekleme sistemlerini sürdürme, veri tabanı sistemlerinde testler çalıştırma ve verit abanı sorunlarını hata ayıklama yer alır.

Antrasit HR Olarak Veri Tabanı Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

İşletmeniz büyüdükçe verileriniz de bir o kadar büyümektedir. Bu büyüme sürecinde veri tabanı uzmanları ile kolayca büyümenizi kontrol ederek şirketinizin veri büyüklüğüne destek olabilirsiniz.


Veri Analiz Uzmanı

Veri Analiz Uzmanı İş Tanımı

Bir veri analisti, satış numaraları, pazar araştırması, lojistik, dilbilim veya diğer davranışlarla ilgili verileri toplar ve depolar. Bu verilerin kalitesini ve doğruluğunu sağlamak için teknik uzmanlık getirirler, daha sonra insanların, işletmelerin ve kuruluşların daha iyi kararlar almasına yardımcı olacak şekilde işler, tasarlar ve sunarlar.

Neden Veri Analiz Uzmanı Çalıştırmalısınız?

Önde gelen analitik sistemleri geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek, karmaşık sorunlar almak ve basit çerçeveler oluşturmak için bir veri analiz uzmanı ile çalışabilirsiniz .Karmaşık veri kümelerini analiz ederek eğilimleri ve büyüme fırsatlarını belirler.

Veri Analiz Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

İstatistiksel teknikleri kullanarak verileri analiz eder ve raporlar verir.

Gelişmekte olan veritabanları ve veri toplama sistemleri uygular.

Birincil ve ikincil kaynaklardan veri elde eder ve veri sistemlerini korur.

Karmaşık veri kümelerindeki eğilimleri veya kalıpları tanımlar, analiz eder ve yorumlar.

Veri Analiz Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Başarılı bir veri analisti olmak için ciddi bir teknik yetenek gerekir. Bir veri analistinin potansiyel olarak masaya getirebileceği çok sayıda kodlama dili, özel yazılım programları ve diğer teknik bilgiler vardır. Veri Analisti olarak üzerinde çalışacağınız bazı ilginç projeler, duygu analizi, sohbet robotları oluşturma ve çeşitli öneri ve inceleme sistemleri geliştirme gibi keşif amaçlı veri analizi projeleridir. Kalkınan bir veri analisti farklı alanlarda çalışmalı ve yeni proje fikirlerine dönüşebilecek öngörüler edinmelidir.

Antrasit HR Olarak Veri Analiz Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Veri analitiği tüm sektörlerde şirketlerin analitik departmanlarını kurarak büyük verilere, büyük taahhütlerde bulundukları için fırsatlarla olgunlaşmış bir alandır. Antrasit HR olarak bu büyük ve fırsatlarla dolu alanlara uygun veri analiz uzmanlarını bulup sizinle tanıştırıyoruz.

 

 


Sosyal Medya Uzmanı

Sosyal Medya Uzmanı İş Tanımı

Bir sosyal medya uzmanı, bir strateji geliştirerek, iyi içerik üreterek, kullanım verilerini analiz ederek, müşteri hizmetlerini kolaylaştırarak, projeleri ve kampanyaları yöneterek bir kuruluşun çevrimiçi varlığını yönetir.

Neden Sosyal Medya Uzmanı Çalıştırmalısınız?

Sosyal medya yönetimi daha büyük organizasyonlarda ayrı bir rol oynayabilir ve bazen sosyal medya koordinasyonu olarak bilinir. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu rol diğer pazarlama ve iletişim sorumluluklarıyla birleştirilebilir. Sosyal medya uzmanı, herhangi bir çevrimiçi pazarlama stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanların nasıl düşündüklerini, nasıl davrandıklarını anlıyorlar çünkü sosyal medyanın en başında tüketiciler var ve onlarla güçlü ilişkiler geliştirerek potansiyel müşterileri ve satışları artırıyorlar.

Sosyal Medya Uzmanı Şirketinize Neler Katar?

Marka bilinirliği yaratan, gelen trafik üreten ve satışları artıran sosyal medya stratejileri uygular. Güncel sosyal medya trendleri, içerikten içgörüler ve en iyi uygulamalarla güncel kalır. Yeni sosyal pazarlama platformlarını araştırır ve iş ihtiyaçlarına göre yenilerini benimsemenizi sağlar.

Sosyal Medya Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Sosyal medya uzmanı her zaman yenilikçi olmalıdır ve yenilikleri takip ederek trendlere uyum sağlamalıdır. Yeniliklere uyum sağlarken yaratıcı olması gerekir. Yenilikleri uygulayabilmek için bazı yeni fikirler ortaya çıkabilir ve bunların yaratıcılığı sosyal medya uzmanına kalmıştır.

Detaylara sürekli dikkat etmesi ve mükemmel iletişim kurarak bu detaylara hakim olduğunu anlatması gerekir. Analitik düşünerek tutkularını ortaya çıkarabilmelidirler.

Antrasit HR Olarak Sosyal Medya Uzmanı İşe Alım Sürecinde Size Nasıl Destek Olabiliriz?

Sosyal medya uzmanı bir işletmenin veya şirketin gelişiminde ve bilinirliğinde doğrudan katkı yaptığından dolayı oldukça kritik bir rol oynar. Bu süreç içerisinde Antrasit HR olarak size ve işletmenizi en iyi şekilde tanıtıp geliştirebilecek aynı zamanda doğru pazarlama stratejileriyle sizi dijital dünyada gösterebilecek yetkinlikteki Sosyal Medya Uzmanları ile sizleri buluşturuyoruz.